banner

Chương trình thay đổi hình thể

I.Điều kiện tham gia chương trình : Toàn bộ hội viên đang tham gia tập luyện tại Trung tâm thể thao Fitness Garden. II. Nội dung tham gia chương trình :  Từ 10 hội viên trở lên tham gia chương trình thì chương trình…

continue reading...

Search

+